Crowd City

1.7.13

Become the biggest crowd in town!
4.2/5 Đánh giá: 1,507,042
Nhà phát triển
VOODOO
Phiên bản
1.7.13
Đã cập nhật
20 tháng 10, 2020
Yêu cầu
4.4 trở lên
Kích thước
81M
Tải trên
Google Play

Gửi báo cáo

Mô tả

Become the biggest crowd in town!
Gather people accross the city and crush your opponents with your overwhelming leadership!

Tính năng mới

Minor bug fixes

Hình ảnh